חומר למכונת בועות

חומר נוזלי מיוחד המיועד להפעלת מכונת בועות.
חומר זה מאושר ע"י משרד הבריאות ואינו מזיק.
חומר לא אכיל.
₪ 100.00
* כמות